Voksentakster

Voksen-takster 2023-2024

Musikskolen tilbyder nu undervisning til voksne fra 26 år og op efter. Taksterne er forhøjede, fordi der ikke modtages refusion af lærerlønnen fra Statens Kunstråd for undervisningen af elever over 25 år.

Er eleven fyldt 26 år ved sæsonstart 14/8 2023, så betales der voksen-takst for undervisningen i sæson 2023-2024. Elever, der fylder 26 år i løbet af sæsonen, betaler normal-takst i sæson 2023-2024.

Takster for sang – og instrumentalundervisning gældende for elever fra 26 år og op efter:

  • 11 månedsrater á 550,00 kr. for 25 minutters om ugen
  • 11 månedsrater á 660,00 kr. for 30 minutter om ugen
  • 11 månedsrater á 770,00 kr. for 35 minutter om ugen
  • 11 månedsrater á 880,00 kr. for 40 minutter om ugen
  • 11 månedsrater á 125,00 for kor, hørelære og sammenspil uden soloundervisning
  • 11 månedsrater á 210,00 for bigband

Sammenspil, kor og hørelære er gratis for musikskoleelever, der modtager soloundervisning.

Alle elever betaler et beløb på 100,00 kr. pr. sæson. Beløbet dækker copydan-afgift samt fotokopiering i forbindelse med elevens undervisning.