Om Nyborg Kulturskole

Kulturskolens mission/formål.

 • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvende og lyttende gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk
 • at bibringe den enkelte elev musikalske færdigheder som forudsætning for personlig udfoldelse, udvikling og trivsel såvel i fællesskab med andre som individuelt
 • at styrke det musikalske talentmiljø gennem lokale og centrale talentlinjer
 • at virke til fremme af det lokale musikmiljø

Kulturskolens overordnede værdier

 • Fælles ansvar
 • Gensidig tillid og respekt
 • Åbenhed og ærlighed

Værdier i relation til børnene: Undervisningen skal bære præg af kvalitet, fantasi, kreativitet og omsorg.

Vi arbejder ud fra dialogbaseret kommunikation:

Information (hvad der skal kommunikeres)
Meddelelse (på hvilken måde)
Forståelse (hvilken mening skaber det hos modtageren)

Visioner

Vi arbejder med sætningen:

 • Jeg drømmer om at…

Vi har haft visioner/drømme om, at alle børn skulle have undervisning af kulturskolen i børnehaverne og skolerne. Det er lykkedes.
Lige nu har vi visioner/drømme om at:

 • alle børn skal spille et instrument i løbet af deres skolegang i Nyborg Kommune.

Gennem visionerne vil vi opnå at

 • Bygge en bedre fremtid gennem legende læring.
 • Være et socialt og kunstnerisk fagligt samlingspunkt.
 • Vi som skole kontinuerligt udvikler og øger vores undervisning med henblik på trivsel, inklusion og tværfaglig undervisning.