Kontakt

Nyborg Kulturskole
Provst Hjortsvej 9E
5800 Nyborg

Kulturskolens kontor:
Tlf. 63 33 70 27
kulturskolen@nyborg.dk

For kontakt med kulturskolens lærere ved afbud eller lignende, se venligst lærerlisten.

Nyborg Kulturskole har ingen sekretær, da vi prioriterer at bruge lønbudgettet på undervisning fremfor administration. Derfor kan kontoret være lukket, hvis der er møder, eller hvis vi underviser. I så fald kan man skrive en mail, som vi altid besvarer ved førstkommende lejlighed.

Kulturskoleleder Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk

Souschef Anna Bettina Dalmark anh@nyborg.dk
Tlf. 21739355.

For kontakt med kulturskolens bestyrelse: Se venligst fanen “Om kulturskolen”.