Bestyrelsen og elev-advisoryboard

Kulturskolens bestyrelse pr. 1. januar 2023.

Leder af bestyrelsen: Camilla Stougaard Fabricius, camilla.stougaard.rasmussen@gmail.com

Lærerrådsrepræsentant: Therese Andreasen, than@nyborg.dk

Kommunalbestyrelsens repræsentanter:
Henrik Vestergaard (A), heve@nyborg.dk
Anne Dyrhøj (V), ady@nyborg.dk

Folkeskolernes repræsentant: Stine T. Terjesen stte@nyborg.dk

Forældrerepræsentanter:
Nanna Adamsen
Jimmy Jørgensen

Elev-advisoryboard:
Kulturskolens elev-advisoryboard består af 8 elever i alderen 11-25 år. De er med til at få gode ideer og træffe beslutninger om aktiviteter, koncerter, sammenspilshold, faciliteter og meget mere.