Musikalsk Værksted 2, 4Kløverskolen Ørbæk 1.-2. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk Værksted 1, 4Kløverskolen Ørbæk 0. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk Værksted, Vibeskolen Ullerslev 0.-2. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, ukulele og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik.

Musikalsk værksted 0.-2.klasse, Nyborg

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk legestue for 2-5 årige

Musikalsk legestue har en sæson på 30 uger, men man er kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen. Kontakt venligst musikskolens kontor på musikskolen@nyborg.dk, hvis der ønskes udmeldelse i løbet af de 30 uger.
Musikalsk legestue fokuserer på barnet som den aktive. Forældrene er med i denne sjove time, hvor vi sammen styrker glæden ved musikken og der sociale fællesskab der opstår, når vi synger og danser sammen. Vi laver rim og remser der styrker barnets sprog og fagtesange der stimulerer puls, rytmesans og motorik. Vi spiller på forskellige rytme instrumenter, og børnene bliver introduceres til forskellige andre instrumenter, så de kender deres navne og lyd. Det er vigtigt at starte så tidligt som muligt med at beskæftige sig med musik. Det er videnskabeligt bevist, at det styrker og udvikler mange egenskaber, f.eks. sprog, motorik, indlæringsevne og koncentration. Musikskolen vil derfor gerne undervise børnene fra de er helt små.