test

Musikalsk værksted 2, Danehofskolen, 1.-2. klasse.

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.
Mandag 13.55-14.40 Første gang mandag 26/8 2024. Underviser: Louise Lau Kristensen.

Musikalsk Værksted 2, 4Kløverskolen Ørbæk 1.-2. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk Værksted 1, 4Kløverskolen Ørbæk 0. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk Værksted, Vibeskolen Ullerslev 0.-2. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, ukulele og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik.

Musikalsk værksted 0.-2.klasse, Nyborg

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk Værksted 1, Danehofskolen, 0. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musikalsk værksted, Birkhovedskolen, 0.-2. klasse

På musikalsk værksted er glæden ved musikken i centrum, samtidigt med at børnene dygtiggøres musikalsk. Vi skal synge, spille, lytte og skabe.
Der er særligt fokus på, at børnene får udviklet nogle af de kompetencer, der er grundlæggende for at lære at spille et instrument. Vi har f.eks. fokus på puls, koordination, samarbejde, noder, rytmer og evnen til at lytte aktivt. Det hele præsenteres selvfølgelig med en legende tilgang tilpasset børnenes alder. Der vil være sammenspil på forskellige instrumenter som f.eks. klaver, trommer, boomwhackers, melodika og diverse rytmeinstrumenter. Derudover bruger vi vores krop og hele musiklokalet, når vi lærer at spille musik. Holdet spiller koncert nogle gange i løbet af året.

Musik og leg for 1-5 årige med forældre/bedsteforældre.

Musik og leg for 1-5 årige med forældre/bedsteforældre.
Musik og leg har en sæson på 30 uger, men man er kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen. Som ved alle andre undervisningstilbud er der 25% søskenderabat.
Her skal der synges, danses og spilles. Aktiviterne tilpasses til de tilmeldte børns alder og udvikling.
Vi vil typisk spille på instrumenter som trommer, xylofon, boomwhackers, klaver samt diverse rytmeinstrumenter. Vi skal også lytte, digte, hoppe, rime samt lege med faldskærm, bolde, tørklæder og lignende.
Der er fokus på puls, koordination, sprog, stemme og motorik. Alt sammen helt afgørende kompetencer, hvis børnene senere skal i gang med at lære et instrument.
Det hele er selvfølgelig pakket ind i leg og fantasi, så glæden ved musikken er i centrum. Der lægges desuden vægt på samspillet mellem børnene samt barnet og dets voksen.
Grundet holdets tidspunkt er det særligt henvendt til børn, der bliver hjemmepasset samt børn og bedsteforældre.

Musikalsk legestue for 2-5 årige

Musikalsk legestue har en sæson på 30 uger, men man er kun bundet af sin tilmelding 10 uger ad gangen. Kontakt venligst musikskolens kontor på musikskolen@nyborg.dk, hvis der ønskes udmeldelse i løbet af de 30 uger.
Musikalsk legestue fokuserer på barnet som den aktive. Forældrene er med i denne sjove time, hvor vi sammen styrker glæden ved musikken og der sociale fællesskab der opstår, når vi synger og danser sammen. Vi laver rim og remser der styrker barnets sprog og fagtesange der stimulerer puls, rytmesans og motorik. Vi spiller på forskellige rytme instrumenter, og børnene bliver introduceres til forskellige andre instrumenter, så de kender deres navne og lyd. Det er vigtigt at starte så tidligt som muligt med at beskæftige sig med musik. Det er videnskabeligt bevist, at det styrker og udvikler mange egenskaber, f.eks. sprog, motorik, indlæringsevne og koncentration. Musikskolen vil derfor gerne undervise børnene fra de er helt små.